the art of being YOURSELF

van overleven naar leven

Waarom

Omdat we een plek willen bieden.

Omdat het leven soms vraagt verder te kijken.

Juist in een crisis; of als je verloren voelt, last hebt van burn-out; als je terugkerende negatieve patronen hebt in je leven; conflicten; als je je slachtoffer voelt; je relatie wilt opgeven; als je niet verder kunt komen in je werk; als je het gevoel hebt dat je niet je potentieel leeft.

Omdat we geloven dat de kern van al deze gevoelens niet in het heden ligt, maar vroeg in ons bestaan.

Omdat we allemaal in ons bestaan psychische wonden hebben opgelopen.

Omdat wonden ook trauma’s zijn, maar dat we dat ons dat niet bewust zijn en we daar nog niet of weinig naar hebben gekeken.

Omdat trauma het meest voorkomende niet-erkende onderwerp is in ons leven en dat het ons allemaal beïnvloedt. Het heeft een diepgaand effect op ons vermogen om autonoom en zelfverantwoordelijk te zijn, om te leren wie we echt zijn en om constructieve en bevredigende relaties aan te gaan en te onderhouden. Het beïnvloedt ook ons vermogen om ouder voor onze eigen kinderen te zijn.

Omdat we een plek willen bieden waar je je trauma’s kunt onderzoeken en te boven kunt komen. Om zo een gezond, autonoom mens te worden met een duidelijk gevoel van identiteit, die in staat is tot gezonde en liefdevolle relaties.

 

TheartofbeingYOURSELF

Wij zijn Rens Meijkamp en Mariska van Veenen; wij begeleiden mensen die vastgelopen zijn omdat ze het contact met zichzelf zijn kwijtgeraakt.

We werken vanuit de visie en methode van Franz Ruppert: Identity-oriented Psychotrauma Therapy (IoPT). Dat is een theorie en methode om jezelf tot in je diepste te leren kennen en om vandaaruit ook de verbinding met anderen te kunnen maken.

Dit doen we door middel van “ZELF-ontmoetingen”. Dat kan in 1op1-sessies of in groepen, zowel in de ontmoeting als ook online.

En dat is een hele kunst; vandaar TheartofbeingYOURSELF.

Identity oriented Psychotrauma Therapy: IoPT

 

Bij TheartofbeingYOURSELF werken we primair vanuit een theoretisch en methodisch kader van Franz Ruppert: IoPT.

“je weet niet wat je niet weet”

Datgene dat onbewust in jou ligt opgeslagen, heeft grote invloed op je leven. C.G. Jung zei al dat je jouw leven als lotsgebonden zal ervaren, totdat je het onbewuste bewust maakt.

Bewust en onbewust
Onze onbewuste, onverwerkte ervaringen en psychische delen beïnvloeden en bepalen ons leven meer dan we kunnen zien en kunnen onderkennen. Het onbewuste manifesteert zich in de herhaling van ervaringen en steeds maar weer hetzelfde, alsof jij zo bent. Je leeft het “HIERNOGMAALS” (F. de Jonge).

Om onszelf ten diepste te leren kennen, om uit het “hiernogmaals” te kunnen stappen en werkelijk onsZELF te kunnen gaan leven in het hier&nu, moeten we contact gaan maken met het onderbewuste deel van onze psyche. We moeten gaan leren hoe we in contact kunnen komen met die diepere, onderbewuste laag. Daar liggen de sleutels voor de toegang tot onsZELF.

IoPT 
In deze trauma-theorie en de methodiek van Franz Ruppert (IOPT, Identity-Oriented Psychotrauma Therapy) is het werken met wat verborgen ligt essentieel. Onze primaire ervaringen in de jongste tijd van ons leven heeft een enorme impact op ons leven. Hier vindt de overdracht van trauma’s plaats van generatie op generatie. Hier lopen we essentiële verwonding op (ontwikkelingstrauma) die de rest van ons leven van invloed op ons zal zijn. Veel van wat we in onze vroegste jeugd hebben ervaren, is (nagenoeg) onbewust en desondanks van grote invloed op ons dagelijkse leven, op de wijze waarop we in contact zijn met anderen, op onze relaties, op onze manier waarop we liefde en seksualiteit ervaren.

De methodiek van Franz Ruppert is ontwikkeld om jeZELF beter te leren kennen, in je gezonde stukken, je overlevingsdelen en je trauma-stukken. Deze methodiek, op basis van ‘interaktieve-zelf-resonantie” biedt een handreiking om jeZELF te kunnen ontmoeten, met alles wat zich in jou manifesteert, bewust en onbewust.

ZELFkennis
Door meer zelfkennis te ontwikkelen kunt je groeien in autonomie, in zelfvertrouwen, in zelfcompassie en in het vinden van jouw eigen antwoorden. Bovendien kun je oude pijn zachter maken en helen zodat ze niet meer die dwingende invloed heeft op jouw leven die ze altijd heeft gehad. Vivian Broughton schrijft in “Stilstaan bij Trauma” hierover: “Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan; Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst.”
Met meer zelfkennis is er meer ruimte voor zelf-bewuste en gezonde keuzes. Zo kan je je eigen leven weer meer helemaal zelf ter hand nemen. Dat noemen we ook wel autonomie.

Traumaopstellingen
Vaak werken we met zogenaamde trauma-opstellingen. Deze methodiek van Franz Ruppert is manier waardoor je onbewuste delen van jouzelf aan het licht kunt brengen, kunt ontmoeten.

Door te werken met een “zin van intentie” kun je woorden uitleggen op de grond met vloerankers. Deze woorden fungeren als topjes van de innerlijke ijsberg. Elk woord doet een onderliggende wereld oplichten en brengt onderbewuste ervaringen, beelden, gedachten aan het licht. Zo krijg je contact met jouw emotionele brein/ limbisch brein en zo kun je oude ervaringen gaan verwerken, op jouw tempo, onder jouw eigen regie, in jouw eigen body-mind systeem.

Franz Ruppert noemt dit ook wel een proces van resonantie. Dit kan vorm krijgen in een groep, in 1op1 sessies en zelfs ook online. Door met innerlijke delen te gaan resoneren kun je jeZELF gaan ontmoeten. Belangrijk is dat jij het stuur van je eigen proces in handen neemt:

No therapeutic method can have any effect if a person does not want to look at his problems, or change anything him or herself.” (F. Ruppert)

Ons aanbod

Ons aanbod is voortdurend in ontwikkeling, net zoals wij zelf. Zo pakken wij (vooralsnog) deze thema’s op:

TheartofbeingYOURSELF (individueel werk)

Om te kunnen overleven hebben we als kind onsZelf vaak ingeleverd. We hebben ons EGO ontwikkeld en dat heeft ons gediend als kind en als jong-volwassene. Nu is de tijd gekomen om te ontdekken (!) wat we hebben toegedekt, om ons weer te herinneren wie we in Essentie zijn. BeingYOU is een onderzoek en ontdekking voor autonome mensen inspiratie, levenslust en vervulling zoeken.Lees meer…

TheartofbeingTOGETHER (relatie werk)

De relatie als spiegel: Een relatie is de universiteit voor de persoonlijke ontwikkeling. In een relatie komen we al onze overdrachtspatronen en overlevingstrategieën tegen. Meestal dragen deze niet bij aan een voedende relatie. Als we binnen de relatie dieper in onszelf kunnen kijken en met meer begrip en compassie met onszelf om kunnen gaan, dan zijn we beter in staat een waarachtige verbinding met een andere ziel vorm te geven. Relateren kun je leren! Lees meer…

TheartofbeingaREALMAN (mannen werk)

Mannen willen ‘MAN” zijn, maar velen zijn daarover in verwarring en in onzekerheid. Die verwarring komt voort uit de discrepantie tussen de eigen belichaamde ervaringen en de ideeën die maatschappelijk bestaan over wat het is om een ‘echte’ MAN te zijn.

THEARTOFBEINGAREALMAN is (1) een provocatie, (2) een uitnodiging om samen met ons op onderzoek te gaan en (3) een uitdaging aan jou om meer waarachtig jouw eigen mannelijkheid te gaan leven. Lees meer…

 

TheartofbeingaWOMAN (vrouwen werk)

Vrouw zijn, voluit expressie geven aan je vrouw zijn, hoe doe je dat? In de ontmoeting met andere vrouwen delen, onderzoeken wat ons helpt terug te keren naar onze wilde natuur. Welke niet geziene ervaringen uit het verleden staan voor contact met ons lichaam, onze seksualiteit, ons leven.

We gaan TheartofbeingaWOMAN op verschillende wijzen vormgeven:

 • TheartofbeingaWOMANofthesea: een zeilreis (juni 2019) voor en door vrouwen: (samen met Harriette Modderman)
 • TheartofbeingaCREATIVEWOMAN: een kunstzinnig onderzoek naar VROUW-zijn (samen met Annemijn Birnie)
 • TheartofbeingaMOTHER: Wie ben jij als moeder en als dochter? (samen met Annemijn Birnie). Lees meer…

TheartofbeingINTIMATE 

Ons verlangen tot contact met een ander legt het vaak af tegen de angst voor intimiteit. Schaamte en schuld blokkeren onszelf bloot te geven. Intimiteit is een zo wezenlijke menselijke behoefte, maar vaak verborgen onder overlevingstrategieën. Door bewustzijn te ontwikkelen op de wijze waarop we contact aangaan, een ander dichterbij laten komen en controle houden over het contact, kunnen we meer ruimte maken voor intimiteit. TheartofbeingINTIMATE is een speelse ontdekkingsreis en creatief verdiepend onderzoek naar ons verlangen tot nabijheid.Lees meer…

TheartofbeingaSEXUALBEING

Ons verlangen tot contact met een ander legt het vaak af tegen de angst voor intimiteit. Schaamte en schuld blokkeren onszelf bloot te geven. Intimiteit is een zo wezenlijke menselijke behoefte, maar vaak verborgen onder overlevingstrategieën. Door bewustzijn te ontwikkelen op de wijze waarop we contact aangaan, een ander dichterbij laten komen en controle houden over het contact, kunnen we meer ruimte maken voor intimiteit. TheartofbeingINTIMATE is een speelse ontdekkingsreis en creatief verdiepend onderzoek naar ons verlangen tot nabijheid. Lees meer…

 

Agenda

Wie zijn wij?

Rens Meijkamp (1967) is van oorsprong gepromoveerd ingenieur Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Na een loopbaan als consultant en als manager bij grote gemeentelijke organisaties heeft hij zich ontwikkeld door levenservaring, studie en talloze opleidingen in het ‘mensenwerk’.

Na een persoonlijke crisis in 2012 (midlife) heeft hij het roer omgegooid en werd ondernemer van/in zijn eigen leven: Hoe kun je weer voluit gaan leven en gaan doen waarvoor je bent geboren?

Mijn diepste beweging is die van levensangst naar levenslust. Voor mij is de sleutel het terugkeren naar mijn lijf en het omarmen van mijn sexualiteit.

Ik heb sinds 4 jaar mijn praktijk Dansdoorhetleven | Praktijk voor Liefde, Lijf en Leven voor persoonlijk werk. Daarnaast geef ik sinds 2014 twee-wekelijks een Tantric Dance groep in Utrecht en maandelijks een verdiepingsgroep; het laatste jaar met assistentie van mijn partner Mariska van Veenen.

Opleidingen:

 • Professionele Communicatie (TA/NLP, de 3-jarige) bij Phoenix Opleidingen
 • De Maskermaker bij Phoenix Opleidingen
 • Systemisch werken bij Phoenix Opleidingen
 • Professioneel begeleiden van organisaties bij Phoenix Opleidingen
 • Jaartraining bij het Centrum voor Tantra (Amsterdam)
 • Hoe Heb Ik Je Lief/ Lijven Lezen bij Piet Weisfelt (Weisfelt en Partners)
 • Practitioner Wheel of Consent bij Betty Martin (Seattle, USA)
 • Certified Sexological Bodywork (Centre for Somatic Sexology, Australia)
 • Leergang Trauma bij Gwen Timmer (praktijk Parabel, Utrecht)
 • The Thin Line (Andrea Wandel)
 • Who am I with(out) you? The effects of early trauma on love, sex and relationships (jaartraining bij Vivian Broughton
 • Zomerweek  IOPT/ SELF-encounter bij prof. dr. Franz Ruppert
 • Online werken met IOPT bij Vivian Broughton 

Mariska van Veenen

CREATOR, INSPIRATOR, TRAINER

www.dekunstvanhetrouwen.nl

Mariska van Veenen (1972) is van oorsprong docent theater en werkt sinds 1998 als trainer, coach en trainingsactrice.

Na het overlijden van haar partner in 2009 heeft ze zich verdiept in systemisch werk, rouwbegeleiding en traumawerk. Ze richtte theatergezelschap De Kunst van het Rouwen op, geeft de lezing ‘Dood gaan we allemaal’ met De Weduwe en de Dokter om zo doodgaan een meer bespreekbaar onderwerp te maken

“Van leven ga je dood, en van de dood ga je leven”

De thema’s rouw en liefde hebben haar specifieke aandacht.

‘Hier ben ik, met alles wat ik heb: Ik ben bang en ik verlang.’

“De overstap van de universiteit naar de theateropleiding was het begin van een pad van steeds meer in mijn lijf landen en mijzelf tot uitdrukking brengen.

‘Bij mijzelf beginnen, niet bij mijzelf eindigen”

“In het werken met mensen breng ik mijzelf in, om vanuit die opening contact te maken met het rauwe en schone van het leven. Een bedding te bieden voor zelfonderzoek.

Ik hou van de combinatie van licht en donker, humor en diepgang, kracht en kwetsbaarheid.”

Opleidingen:

– Hoge School voor de Kunsten Arnhem, docent theater

 • School voor coaching: Leergang voor professionals Teamcoaching,
 • Phoenixopleidingen: Systemisch Werk, Trainersopleiding, Maskermaker, Professionele
 • Begeleiding Organisaties
  Land van Rouw: post HBO omgaan met verlies, liefde en rouw; Gwen Timmer: Jaartraining omgaan met Trauma
 • Trainingen rondom trauma: Vivian Broughton, Margriet Wentink, Andrea Wandel

Wat inspireert ons?

Presence

Falling in love with where you are.

(Jeff Foster)

Eros en Thanatos

‘Ik onderscheid twee constante levensdriften of energiestromen:

Thanatos heet klassiek de doodsdrift, maar je kan er ook verlangen naar rust en stabiliteit in lezen. Eros staat voor de lust, maar ook de liefde, de barmhartigheid, het zorgen voor elkaar. Tussen deze krachten heerst een broos evenwicht.’

(Dirk de Wachter)

Sweet Darkness

You must learn one thing: the world was made to be free in.

Give up all the other worlds except the one to which you belong.

Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your aloneness to learn

Anything or anyone that does not bring you alive is too small for you

(David Whyte)

(from The Illuminated)

To change,
a person must face the dragon,
the life energy of the soul

~Rumi

Nu word ik mijZELF

Het heeft tijd gekost, vele jaren en plaatsen;

Ik ben door elkaar geschud, uiteen gevallen, heb van veel mensen het gezicht opgezet,

Nu word ik mijZELF’

Verleden, Heden, Toekomst

“Het leven wordt achteruit begrepen en vooruit geleefd”

S. Kirkegaard

Contact us for information

Tel: +31 6 150 83 230 (Rens Meijkamp)

14 + 3 =

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda

Voor
The Art of Being YOU

Je hebt je succesvol ingeschreven. Klik op de bevestigingslink die je in je e-mail ontvangt

Share This