TRAUMAWERK

 

 

“A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space.
He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.” (Albert Einstein)

Aardewerk

Een duurzaam Nederland, een duurzame wereld vraagt niet alleen om heel veel actie (DOEN), maar ook om een nieuw bewustZIJN.

De ontwikkeling van een nieuw BEWUSTZIJN staat zelfs aan de basis van de noodzakelijke transformatie van onze samenleving.

Om tot een werkelijk duurzame samenleving te komen moeten we onze verhouding tot de Aarde transformeren.

Dáár gaat AARDEWERK over.

André Kuipers zegt dat zo mooi: “Vanuit de ruimte kun je planeet als 1 geheel zien. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: “ruimteschip” Aarde, met beperkte voorraden. Vanuit de ruimte kun zien hoe nietig we zijn en hoe kwetsbaar de Aarde is Iedere astronaut kent dat gevoel: dat alles bij elkaar hoort en dat alles met elkaar verbonden is. Je krijgt een indringend gevoel van dat je onderdeel bent van iets groters.”

Aardewerk wil helpen om dit groter bewustzijn toe te kunnen laten, in onszelf:

  • We leven niet OP de Aarde, als afzonderlijke, bovengeschikte wezens; We zijn onlosmakelijk verbonden, met alle levende en niet-levende wezens op Aarde, als onderdeel van het Levensweb.
  • We leven niet alleen ons eigen leven, maar leven in de lijn van al onze voorouders en alle generaties die nog na ons gaan komen.
  • We zijn een -sterfelijk- onderdeel van de grote levensstroom: “Gij zijt van as en tot as zult gij wederkeren!”

Earthfulness

Je zou deze staat van bewustzijn ook “EARTHFULNESS” kunnen noemen. Earthfulness erkent dat WIJ ZELF deel zijn van de AARDE.

Ons bestaan, individueel en collectief, is onlosmakelijk verbonden met de Aarde. Wij zijn de Aarde zelf; We komen voort uit de Aarde en keren er allemaal naartoe terug.
Earthfulness is nauw verbonden met “Mindfulness” en is in de wereld gebracht door Arjan Berkhuysen.

Mijn MISSIE met Aardewerk: PLEK zijn

Ik wil een PLEK zijn om de verbinding met moeder Aarde te kunnen herstellen, om te beginnen in mijZELF.

Die PLEK is er ook om JOU, andere broeders en zusters te inspireren en te ondersteunen.

Moeder Aarde roept me.
Ze laat mij haar stem horen.
Ze inspireert me.
Ze voedt me.
Ze troost me en bemoedigt.
Ze versterkt me op mijn pad.

Moeder Aarde nodigt ook jou uit om jouw eigen plek in te gaan nemen,
als onderdeel van het geheel,
als onderdeel van het Levensweb.

Ik weet het zeker nu: Ik wil naar haar gaan luisteren;
voor mijn eigen geluk en levensvervulling,
én voor het welzijn van de wereld.

Ik wil nog meer samen kunnen gaan vallen met mijZELF,
als deel van het grote Geheel.

Moeder Aarde is de stem van het Leven zelf.
Ik heb haar zelf horen spreken als de grote Moeder.
Je moet er wel naar gaan luisteren anders kun je haar niet horen spreken.

Moeder Aarde als GIDS

De Aarde is ook de gids uit alle verstrikkingen van al het trauma en overleving, persoonlijk en collectief. Ik heb ook zelf ervaren dat trauma en overleving een belangrijke belemmering vormen om in contact te kunnen treden met moeder Aarde. Daarom is traumawerk zo belangrijk. Maar wel met de wijze stem van moeder Aarde op de achtergrond. Ze fluistert over de pracht van het Leven en jouw dienende plek daarin. Het enige dat je hoeft te doen is jouw eigen, unieke plek in te nemen als onderdeel van het geheel.

Dat is ook TheartofbeingYOURSELF

Werkvormen voor Aardewerk

We werken met verschillende werkvormen om onze verbinding met moeder Aarde te kunnen versterken:

1. Zweethut ceremonie

2. Work That Reconnects, “the SPIRAL” van Joanna Macy

3. Systemic Ritual (Daan van Kampenhout)

Zweethut Ceremonie als werkvorm

De ZWEETHUT-ceremonie is een oeroud ritueel om

  • je te verbinden met jezelf en om je innerlijk op te schonen en te helen;
  • je met broeders (en soms ook zusters) te verbinden, mensen zoals jij en ik, ieder met unieke vragen en een uniek pad;
  • je te verbinden met moeder Aarde, de elementen, met dat wat groter is en die verbondenheid ook diep te kunnen ervaren.

Concreet: De ZWEETHUT is gemaakt van wilgentaken en wordt bedekt met wollen dekens. Het is een aardedonkere ruimte waarin je, ongekleed, direct op de aarde zit.

Tijdens de ceremonie zullen we roodgloeiende stenen de hut inbrengen en deze overgieten met water. Zo kom je in contact met hitte en stoom en duisternis.

We zitten in 4 rondes voor langere tijd in de hut voor een innerlijke reis. We roepen de 4 windrichtingen en de 4 elementen aan, we delen wat er in ons omgaat, we zijn stil met onszelf, we zingen en we zijn in contact met dat wat groter is, de Spirits en onze voorouders.

Tussen de rondes door gaat de deur open om nieuwe stenen naar binnen te brengen en de frisse wind haar werk te laten doen.

In de ZWEETHUT gaan we als het ware terug de baarmoeder in, de baarmoeder van de Aarde, om een bewustzijnsverruimende ervaring aan te gaan. Moeder Aarde ondersteunt ons op onze innerlijke reis; ze ontvangt onze zware energie, dat wat wij los mogen laten, en transformeert deze. Zo kunnen we geheeld, herboren en opgeladen de hut weer uitkomen.

De ZWEETHUT is een helende ruimte, op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. De ceremonie raakt je, daar waar je nog niet thuis bent en meer aandacht naar toe mag. Delen in het donkerte maakt intiem en zacht and vol compassie. Zo komt alles dat in je binnenwereld verborgen ligt, aan het licht.

Het ZWEETHUT Ceremonie is fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel transformerend en grensverleggend.

Als de cirkel weer rond is, kruipen we de hut weer uit om de wereld opnieuw te ontmoeten. We koelen af, ruimen op, en ronden de ceremonie af met een gezamenlijke maaltijd.

Een ZWEETHUT Ceremonie wordt altijd vanuit een unieke intentie en een unieke thema voor die hut, voor dat moment georganiseerd. En zo word jij ook telkens uitgenodigd om een eigen intentie te formuleren. 

“Work That Reconnects” (Joanna Macy) als werkvorm

Work That Reconnects (WTR) is een filosofie en een methodiek die individuele mensen ondersteunt om zichzelf weer te verbinden met moeder Aarde EN om een unieke bijdrage te leveren aan “The Great Turning”.

The Great Turning is een collectief TRANSFORMATIEPROCES van de Aarde naar VERBINDING, WELZIJN voor alles en iedereen en DUURZAAMHEID.

Work That Reconnects is primair ontwikkeld door Joanna Macy (www.WorkThatReconnects.org) en is een open source inspiratiebron voor mensen die willen bijdragen aan het welzijn van al het leven op Aarde.

In Nederland wordt het WTR primair gedragen door Manon Danker.

De methodiek

In The Work That Reconnects werken wij vanuit het bewustzijn dat al het leven, en dus ook de mens, onlosmakelijk verbonden is. Het welzijn van de mens staat niet los van het welzijn van al het leven op Aarde.

WTR is een reis door deze verbondenheid. De reis gaat verder dan je eigen persoonlijke behoeften en belangen; het gaat over je hoe jij zelf BIJDRAGE en LEVENSONDERSTEUNEND kunt zijn in het leven dat je mag leven.

WTR is een antwoord op de samenleving die gebaseerd is op voortdurende groei (‘the Industrial Growth Society’) en de consequenties van dat groeimodel. (‘the Great Unraveling’)

WTR is ontstaan vanuit nieuwe inzichten vanuit ‘Deep Ecology’, ’Systems Thinking’ en ’Non-Dualistic Spirituality’.

WTR wil bijdragen aan het collectieve TRANSFORMATEPROCES tot een ‘Life Sustaining Society’ door de individuele bijdrage te versterken.

WTR faciliteert een innerlijk proces waardoor wij als mensen weer ons de allesomvattende verbinding kunnen herinneren tot ‘the WEB-of-Life’, het grotere lichaam waar je altijd in gedragen bent. Ieder mens heeft toegang tot dit WETEN en veroorzaakt vitaliteit, verlangen, weerbaarheid en daadkracht: Hoe willen wij mens zijn? Hoe te leven en te laten leven?

The “SPIRAL”

Joanna Macy zegt: You can trust the Spiral. In The Work That Reconnects doorloop je vier stadia, we noemen dit de spiraal van het werk. Dat is geen lineair proces, maar een voortdurende herhaling en een steeds diepere verbinding.

  1. Dankbaarheid

Dankbaarheid voor wat er is, is de motor voor onze reis. We putten hier energie uit, levensmoed, enthousiasme, geluk, verbondenheid, om op weg te kunnen gaan. Dankbaarheid is altijd mogelijk en volgens Joanna Macy een radicale bevrijding van het wereldbeeld van de industriële groeimaatschappij waarbinnen je nooit genoeg denkt te hebben.

2. Het eren van onze pijn

Als we aandachtig zijn, onderscheiden we pijn in onszelf; persoonlijke pijn en pijn voor de wereld. Pijn is een inspiratiebron, als je er naar kunt kijken. Als we de pijn eren voor wat die is, dan kan er heling ontstaan: heling in onszelf; we komen uit de slachtofferrol. En heling in de samenleving: misstanden kunnen aandacht krijgen, gezamenlijke actie en verandering kan op gang gebracht worden.

Met het eren van de pijn gaan we ons afvragen: Wat vertelt onze pijn ons? Hoe geven wij het een plek? Juist met anderen kun je de steun en moed vinden om je pijn te eren en het te gaan beantwoorden.

3. Met nieuwe ogen kijken

Hoe gaan wij als mensen om met onze plek op Aarde? Hoe wij mensen onszelf zien in relatie tot degenen die na ons komen en in relatie tot andere levensvormen, is allesbepalend voor hoe we handelen.

In deze derde fase kunnen we met nieuwe ogen gaan kijken: Wat kunnen we leren van onze voorouders, andere levensvormen? Hoe gebruiken wij onze verbeeldingskracht? Welke perspectieven hanteren we voor de toekomst?

Met ‘Deep Time’, Deep Space’ en ‘Deep Ecology’ kunnen we als het ware nieuwe reizen gaan maken en de koers van de ontwikkeling verleggen. We mogen beseffen dat we niet los staan van andere generaties, van onze voorouders en van onze kinderen. En het besef dat we voortkomen uit al het leven waarmee wij de Aarde delen.

4. Voortgaan

Hoe vertalen wij onze verworven inzichten in daden? Hoe maken we onze hoop actief? Hoe laten we ons ook in onzekere tijden niet uit het veld slaan en vinden we de moed om er bij te blijven? Bij datgene dat sterft en datgene dat geboren wilt worden.

In het WTR is veel ruimte voor zelfonderzoek: wie ben ik als onderdeel van het Web-of-Life en wat wil ik zelf bijdragen aan ’the Great Turning’? Tegelijkertijd is WTR een groepsmethodiek, je bent een spiegel voor elkaar, en belangrijker nog je hoort jezelf weer. We gebruiken diverse methodieken zoals meditatie, lichaamswerk, storytelling, open dialoog, rituelen, natuurverbinding, verbeeldingskracht en systemisch werken. Centraal staat het welzijn van alle levensvormen.

“The one we need to hear from most, is ourselves.” (Joanna Macy)

Systemic Ritual (Daan van Kampenhout) als werkvorm

later meer

 

Agenda

Blog

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Recente berichten

[dica_divi_carousel show_items_desktop=”5″ advanced_effect=”1″ _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dica_divi_carousel]

Your Space Groenekan

Your Space Groenekan  is de plek waar onze Zweethut staat, een plek voor veel groepswerk van TheartofbeingYOURSELF/ TheartofbeingCONNECTED.

Adres:
Groenekanseweg 90
3737 AH Groenekan

Meer weten over Aardewerk? Neem contact op met Rens

[dica_divi_carousel show_items_desktop=”3″ autoplay=”on” hoverpause=”on” arrow_nav=”on” dot_nav=”on” item_spacing=”18″ advanced_effect=”coverflow” coverflow_rotate=”46″ coverflow_shadow=”off” _builder_version=”4.21.0″ _module_preset=”default” custom_css_carousel_item=”height:250px;” global_colors_info=”{}”][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”https://theartofbeingyourself.nl/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5321.jpeg” image_lightbox=”on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”https://theartofbeingyourself.nl/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5323.jpeg” image_lightbox=”on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”https://theartofbeingyourself.nl/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5328.jpeg” image_lightbox=”on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”https://theartofbeingyourself.nl/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5326-rotated.jpeg” image_lightbox=”on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dica_divi_carouselitem][dica_divi_carouselitem button_url_new_window=”1″ image=”https://theartofbeingyourself.nl/wp-content/uploads/2022/06/IMG_5322-rotated.jpeg” image_lightbox=”on” _builder_version=”4.17.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dica_divi_carouselitem][/dica_divi_carousel]

“”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda en ontvang het gratis E-book voor Zelfontmoeting

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda en ontvang het gratis E-book voor Zelfontmoeting

Voor
The Art of Being YOURSELF

 

Je hebt je succesvol ingeschreven. Klik op de bevestigingslink die je in je e-mail ontvangt

Share This