TheartofbeingYOURSELF

individueel werk

TheartofbeingYOURSELF: individueel werk 

Veel mensen zoeken iemand voor individuele begeleiding; niet iemand die ze bemoedert of bevadert, niet iemand die zegt hoe het moet of wat beter is, maar iemand die jouw helpt jouw eigen, unieke weg te vinden.

We gaan ervan uit dat ook jij zelf in staat bent om jouw eigen antwoorden te formuleren.

En dat je behoefte ligt bij iemand die je helpt te zien waar jij in de aanpassing bent gegaan, waar jij jeZELF hebt verlaten.

Wij zijn er voor JOU!

 

Misschien herken je dat wel: dat jij jezelf hebt aangepast aan buiten, aan anderen, aan je ouders, aan je partner, aan je werkgever, aan wat dan ook. Die aanpassing is vaak een vorm van overleving op een situatie van vroeger, van het kleine gewonde kind.

Die aanpassing doet vaak pijn of verdriet en uit zich in relatieproblemen, ongezonde seksualiteit, frustratie en boosheid, depressie en verdriet, gevoelens van zinloosheid, problemen op je werk, een slechte gezondheid en lichamelijke klachten.

Bij ons staat in de individuele begeleiding de bevordering van AUTONOMIE centraal: Ten diepste ben je in staat om zelf te gaan onderscheiden wat er speelt in jouw leven, hoe je op een bepaalde manier je maniertjes hebt gevonden om te overleven en hoe je deze patronen kunt gaan doorbreken.

We ondersteunen jou in dit proces.

We werken, individueel zowel online via Zoom als in onze eigen praktijkruimte in het Centrum van Utrecht: “Your Space”.

We werken trauma-bewust, dat wil zeggen met besef van hoe ‘toen&daar’ doorwerkt in het ‘hier&nu’.

Heel veel van onze ervaringen in het hier-en-nu hebben hun basis in ervaringen van toen-en-daar: Tijdens je kind-zijn ben je voor een wezenlijk deel gevormd. De meeste mensen hebben in hun (vroege) jeugd veel pijn (trauma) opgelopen. Die pijn heeft geleid tot een voor jouw specifieke manier van doen en laten, van overleven, van slim omgaan met pijnlijke plekken. De pijn is opgeslagen in je lijf.

Onze methodiek, op basis van de trauma-theorie en de trauma-methodiek van Franz Ruppert (IOPT, Identity-oriented Psychotrauma Therapy) maakt dat zichtbaar en dus ook hanteerbaar.

In IOPT is het werken met wat verborgen in onszelf ligt, essentieel. We werken met resonantie van innerlijke delen in opstellingen. Zo kun je zicht krijgen op wat in ons verborgen ligt. En alles dat aan het licht komt, kan zich transformeren.

Franz Ruppert (en ik ook!) werkt, heel simpel, met het onderscheid tussen gezonde innerlijke delen, trauma-delen die we het liefst zo ver als mogelijk van ons vandaan houden en overlevingsdelen. Deze overlevingsdelen zijn onze bewuste overlevingsstrategieën geworden en deel van onze ‘identiteit’.

De methodiek van Franz Ruppert is ontwikkeld om jeZELF beter te kunnen leren kennen, in je gezonde stukken, je overlevingsdelen en je trauma-stukken. Deze methodiek, op basis van ‘interaktieve-zelf-resonantie” biedt een handreiking om jeZELF te kunnen ontmoeten, met alles wat zich in jou manifesteert, bewust en onbewust. Zo kun je ook nieuwe antwoorden gaan geven voor jezelf.

Individuele begeleiding 

Veel mannen zoeken een man voor individuele begeleiding. Niet een man die ze bemoedert of bevadert, maar iemand die erop vertrouwt dat iedere man in staat is om zijn eigen antwoorden te formuleren.

In de individuele begeleiding staat de bevordering van AUTONOMIE centraal: Ten diepste ben je in staat om zelf te gaan onderscheiden wat er speelt in jouw leven, hoe je op een bepaalde manier je maniertjes hebt gevonden om te overleven en hoe je deze patronen kunt gaan doorbreken. Ik ondersteun jou in dit proces.

Ik werk zowel online via ZOOM als in mijn eigen praktijkruimte in het Centrum van Utrecht: “Your Space”.

Je kunt op uiteenlopende manieren en op verschillende vlakken support vinden in jouw persoonlijk proces:

Psycho-sociale begeleiding

Als je niet lekker gaat in je leven, op je werk, je gezin of in je sociale omgeving. Als je veel conflicten, stroeve contacten, eenzaamheid of bijvoorbeeld verslaving ervaart. We gaan samen op zoek naar onderliggende oorzaken en nieuwe antwoorden.

Psycho-seksuele begeleiding

Als je rondloopt met vragen of problemen op het vlak van mannelijke seksualiteit. Lichaam, hart en hoofd zijn eigenlijk niet van elkaar te scheiden. Problemen met erectie, orgasme, ejaculatie zijn niet te scheiden van mentale problemen/ belemmerende gedachtes/gespannenheid noch van gevoelens, gevoeligheid en overgevoeligheid.

Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie gaat uit van onlosmakelijk samenspel tussen lichaam en geest. In onze samenleving leven we vaak puur vanuit ons hoofd, vanuit onze gedachten en overtuigingen. Het contact met ons lichaam is vaak ver te zoeken. Hier zoeken we expliciet naar contact met ons eigen lijf, de boodschappen van ons lichaam en de betekenis ervan voor ons leven.

Trauma Therapie

Heel veel van onze ervaringen in het hier-en-nu hebben hun basis in ervaringen van toen-en-daar: Tijdens je kind-zijn ben je voor een wezenlijk deel gevormd. De meeste mensen hebben in hun (vroege) jeugd veel pijn (trauma) opgelopen. Die pijn heeft geleid tot een voor jouw specifieke manier van doen en laten, van overleven, van slim omgaan met pijnlijke plekken. De pijn is opgeslagen in je lijf.

IOPT: ZELFontmoeting

“Ken uzelve”; dat is een oude (Griekse) wijsheid. Op basis van zelfkennis kun je als volwassen man/ mens jezelf ter hand nemen, jezelf reguleren, leiding geven aan jezelf. De grote vraag is niet alleen: wie ben ik? Maar ook: Hoe leer ik mijzelf beter kennen? Hoe kom ik in contact met onbekende kanten van mijzelf? Hoe kan ik mijzelf met nieuwe ogen, helder waarnemen?

beingYOURSELF begeleiding

Veel van onze problemen zijn het gevolg van ontrouw aan onsZELF. Als gevolg van onze jeugd en de relatie met onze ouders zijn we sterk afgestemd geraakt op de ander, op de regels, op de authoriteit, op de ouders. We gebruiken onze eigen bron van wijsheid onvoldoende.

Als jij jezelf kunt leven, autonoom, in contact met jezelf, is de kans groot dat je geluk en tevredenheidheid vindt in het leven.

beingaREALMAN begeleiding

Veel mannen zoeken naar hun eigen centrum, hun eigen kracht, hun eigen waarheid, hun autonomie. Het is inspirerend om op eigen benen te kunnen staan en je eigen koers uit te kunnen zetten, je eigen keuzes te kunnen maken. Kortom, om waarachtig MAN-zijn te kunnen leven.

Relatiebegeleiding

Als man kun je jezelf terugvinden en ook jezelf verliezen in een relatie. De vraag is welk relatiecontract jij samen met je partner leeft?

Vaak zijn we niet alleen in onszelf verstrikt, maar ook in een relatie met een geliefde. Dat is heel menselijk, maar brengt niet de liefde dichterbij. Als je de onderlinge verstrikking kunt ontmaskeren, krjig je een relatie tussen twee autonome individuen die elkaar wezenlijk kunnen ontmoeten.

WALKING HOME
We zijn het zo gewend om binnen te zitten en in onze eigen, gecreerde wereld te leven van onze gedachten en ideeen. Daarmee vergeten we vaak dat we deel uit maken van een groter geheel, van de natuur om ons heen, van de wilde natuur in onszelf, van de grootsheid van het leven en het Universum.

Door fysiek ook naar buiten te gaan en contact te maken met jezelf, je lichaam, met jezelf in de natuur, met de natuur zelf, krijg je toegang tot de stem van jouw Ziel.

Ik ga ook met mannen naar buiten; de wandelschoenen aan. Wandelend in de buitenlucht doen we het binnenwerk. Speciaal voor mannen is deze actieve werkvorm erg fijn en passend.

Ik kan ook met voorstellen komen voor speciale locaties/ natuurgebieden waar we met elkaar afspreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda en ontvang het gratis E-book voor Zelfontmoeting

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en agenda en ontvang het gratis E-book voor Zelfontmoeting

Voor
The Art of Being YOURSELF

 

Je hebt je succesvol ingeschreven. Klik op de bevestigingslink die je in je e-mail ontvangt

Share This