ZELFontmoeting: dag voor trauma-opstellingen vlg Franz Ruppert

ZELFONTMOETING
Een dag van trauma-opstellingen volgens Franz Ruppert (IOPT)

“je weet niet wat je niet weet”

Datgene dat onbewust in jou ligt opgeslagen, heeft grote invloed op je leven. C.G. Jung zei al dat je jouw leven als lotsgebonden zal ervaren, totdat je het onbewuste bewust maakt.

BEWUST EN ONBEWUST
Onze onbewuste, onverwerkte ervaringen en psychische delen beïnvloeden en bepalen ons leven meer dan we kunnen zien en kunnen onderkennen. Het onbewuste manifesteert zich in de herhaling van ervaringen en steeds maar weer hetzelfde, alsof jij zo bent. Je leeft het “HIERNOGMAALS” (F. de Jonge).

Om onszelf ten diepste te leren kennen, om uit het “hiernogmaals” te kunnen stappen en werkelijk onsZELF te kunnen gaan leven in het hier&nu, moeten we contact gaan maken met het onderbewuste deel van onze psyche. We moeten gaan leren hoe we in contact kunnen komen met die diepere, onderbewuste laag. Daar liggen de sleutels voor de toegang tot onsZELF.

IOPT (FRANZ RUPPERT)
In de trauma-theorie en de methodiek van Franz Ruppert (IOPT, Identity-Oriented Psychotrauma Therapy) is het werken met wat verborgen ligt essentieel. Onze primaire ervaringen in de jongste tijd van ons leven heeft een enorme impact op ons leven. Hier vindt de overdracht van trauma’s plaats van generatie op generatie. Hier lopen we essentiële verwonding op (ontwikkelingstrauma) die de rest van ons leven van invloed op ons zal zijn. Veel van wat we in onze vroegste jeugd hebben ervaren, is (nagenoeg) onbewust en desondanks van grote invloed op ons dagelijkse leven, op de wijze waarop we in contact zijn met anderen, op onze relaties, op onze manier waarop we liefde en seksualiteit ervaren.

De methodiek van Franz Ruppert is ontwikkeld om jeZELF beter te leren kennen, in je gezonde stukken, je overlevingsdelen en je trauma-stukken. Deze methodiek, op basis van ‘interaktieve-zelf-resonantie” biedt een handreiking om jeZELF te kunnen ontmoeten, met alles wat zich in jou manifesteert, bewust en onbewust.

ZELFKENNIS
Door meer zelfkennis te ontwikkelen kunt je groeien in autonomie, in zelfvertrouwen, in zelfcompassie en in het vinden van jouw eigen antwoorden.
Bovendien kun je oude pijn zachter maken en helen zodat ze niet meer die dwingende invloed heeft op jouw leven die ze altijd heeft gehad. Vivian Broughton schrijft in “Stilstaan bij Trauma” hierover: “Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan; Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst.”
Met meer zelfkennis is er meer ruimte voor zelf-bewuste en gezonde keuzes. Zo kan je je eigen leven weer meer helemaal zelf ter hand nemen. Dat noemen we ook wel autonomie.

TRAUMA-OPSTELLINGEN
Op deze dag werken we met de methodiek van Franz Ruppert. Hij heeft en manier gevonden waardoor je onbewuste delen van jouzelf aan het licht kunt brengen, kunt ontmoeten.

Door te werken met een “zin van intentie” kun je woorden uitleggen op de grond met vloerankers. Deze woorden fungeren als topjes van de innerlijke ijsberg. Elk woord doet een onderliggende wereld oplichten en brengt onderbewuste ervaringen, beelden, gedachten aan het licht. Zo krijg je contact met jouw emotionele brein/ limbisch brein en zo kun je oude ervaringen gaan verwerken, op jouw tempo, onder jouw eigen regie, in jouw eigen body-mind systeem.
Je kunt deze methodiek in 1op1 sessie volgen; dan werken we met vloerankers.
Voor deze dag zullen we werken met ‘resonantie’. Hiermee bedoelen we dat je een andere persoon kunt uitnodigen om te resoneren voor delen van jouzelf. De ander weerspiegelt zo de innerlijke delen in jijzelf vaak lastig in jezelf kunt ontmoeten. Je kunt deze methodiek dus ook een vorm van ZELFonthulling noemen.

ZELFONTMOETING

“No therapeutic method can have any effect if a person does not want to look at his problems, or change anything him or herself.” (F. Ruppert)

Deze dag is een gelegenheid tot ZELFontmoeting. Zelfontmoeting vormt de kern van dit traumawerk, om jezelf in nieuw licht te kunnen zien van je verleden, je opvoeding en de persoonlijke thematieken van je ouders. Zo kun je beter onderscheiden welke oude pijn je wegstopt achter min of meer succesvolle overlevingsstrategieën.
We ontdekken zelf aan den lijve hoe zeer we door ons verleden zijn gevormd en hoe zeer dat op elk aspect van ons leven zijn impact heeft in het hier&nu. We ervaren ook hoe bevrijdend het is om je bewust te worden van oude pijn en verstrikking. En hoeveel levenslust en nieuwe energie dat ook weer brengt.

We werken met zinnen van intentie die de deelnemers zelf inbrengen. We hebben ruimte voor maximaal 4 opstellingen op een dag. Bij teveel verzoeken zullen we loten wie er aan bod komt.
Het louter aanwezig zijn bij het ‘werk’ van een medemens is ook ongelofelijk waardevol omdat je inzicht krijgt in “mens-zijn”, in de verstrikking van vroeger en nu. Door aanwezig te zijn bij, door te resoneren voor een ander, door bedding te bieden aan, voed je ook je eigen bewustwordingsproces.

PRAKTISCH
Deze dagen worden begeleid door Rens Meijkamp en Mariska van Veenen van TheartofbeingYOU.

We geven deze dagen met grote regelmaat om de gelegenheid te bieden aan mensen hun persoonlijke werk te kunnen doen.

Voor 2020 hebben we de volgende vrijdagen gepland:
16/10, 18/11, 16/12
Je kunt een losse dag meedoen en ook meerdere dagen.

Bij vragen over deze dag, kun je contact met ons opnemen.

16 december @ 09:30
09:30 — 16:30 (7h)

Your Space in De Bilt

Mariska, Rens

Ticket