Leerwerkplaats Turning the Wheel-of-Transformation (zomer 2024)

Het “Wheel-of-Transformation” is een wiel dat helpt om jouw eigen leven voort te bewegen in een proces van voortdurende verandering, vernieuwing en transformatie, om je over te kunnen geven aan de stroom van het leven en om daarin ook ZELF verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

“Your task is not to seek for love,

but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.” (Rumi)

 

TheARTofbeingYOURSELF gaat over tot ZELFexpressie komen, contact maken met wie je ten diepste bent en die ESSENTIE ook ten volle te gaan leven.

Om je over te kunnen geven aan je eigen essentie zul je:

  • jezelf moeten bevrijden van oude, verstorende ballast;
  • je eigen trauma moeten opruimen die je ontvankelijkheid in de weg staat;
  • moeten leren luisteren naar je eigen, authentieke stem.

Want uiteindelijk ben je ZELF de grootste hindernis op jouw unieke weg.

JIJ bent ook ZELF de enig mogelijke bevrijder van jeZELF.

 

Je hebt, als je dit leest, wel ergens contact met jouw potentieel.

Je weet dat ‘het’ er in zit en dat het geleefd wil worden.

Je ervaart ook: nu is het moment om een echte stap te gaan zetten.

Je weet: dít is het moment voor een doorbraak in mijn leven.

 

Persoonlijk heb ik in mijn eigen leven, al vele lessen geleerd over hoe ik zelf, steeds weer en ook steeds nog meer, mijZELF tot expressie kan brengen.

Ik heb geleerd over trauma en traumaheling en over hoe dat ruimte schept voor innerlijke vrijheid en ZELFexpressie.

Ik heb steeds meer inzicht gekregen over hoe persoonlijke transformatie en ZELFbevrijding zich kan ontvouwen, net zoals het ook elk jaar weer lente wordt.

Al mijn eigen lessen en leerervaringen hebben plek gekregen in deze Leerwerkplaats.

 

Deze LEERWERKPLAATS

In deze nieuwe leerwerkplaats “Turning the Wheel-of-Transformation” gaan we jouw eigen transformatie versterken, jouw autonome (transformatie)proces aanwakkeren en alle blokkades wegnemen die jou in de weg staan.

We gaan gebruik maken van het “Wheel-of-Transformation”, dat gebaseerd is op 4 kwadranten:

1. DESILLUSIE

Elk mens ontmoet in zijn/ haar leven een diepe teleurstelling: alle verwachtingen worden doorkruist; alles gaat anders dan verwacht. Een crisis is het begin van transformatie.

2. ONTMASKERING

Pas als we stilstaan bij de pijn, pas dan gaan we voelen dat het pijn doet. En pas dan kunnen we naar binnen keren om te gaan zien dat we vanuit oude overlevingspatronen leven.

3. HELING

Er is altijd een verborgen reden voor overleving: trauma. Door het licht van bewustzijn erop te zetten, kunnen we het traumadeel gaan doorvoelen, gaan erkennen en uiteindelijk ook gaan accepteren.

4. ZELFEXPRESSIE

Door het helen van trauma kan er meer ruimte ontstaan voor ontspanning en contact met de eigen essentie, de ZIEL.

De Ziel biedt nieuwe inspiratie en een vrije stroom van creativiteit en experimenteren: de basis voor een nieuwe ervaring  van wie je daadwerkelijk ook bent.

In deze leerwerkplaats leer je het proces van transformatie begrijpen EN hanteren. En onderliggend, leer je waarom het stokt in jouw en hoe je jouw eigen blokkades kunt wegnemen.

 

De LEERWERKPLAATS in ontwikkeling

Deze leerwerkplaats zelf is ook in ontwikkeling: zowel conceptueel als ook praktisch.

We gaan ervaringsgericht te werk en zullen werken met onze eigen ervaringen

Deze Leerwerkplaats wordt geleid door Rens Meijkamp.
Praktisch
De Leerwerkplaats “Omgaan met trauma” Programma wordt gehouden in onze eigen ruimte: Your Space (Concordia) in Utrecht.
We werken van 10.00 uur tot 17.00 uur met een pauze van een uur.
We vragen je om zelf iets te lunchen mee te nemen. Koffie en thee en fruit is aanwezig.
De kosten voor de Leerwerkplaats zijn 666 euro voor 4 dagen. (inclusief BTW)
We werken op: 217/5, 31/5, 21/6 en 5/7
Voor vragen: bel Rens (0615083230)

17 mei @ 09:30
09:30 — 17:00 (7h 30′)

3551EM Utrecht, Your Space Concordia

Rens Meijkamp

INSCHRIJVING