START: TheartofbeingINTIMATE (dance) ‘Return to EROS’ Jaargroep 2023

TheartofbeingINTIMATE (dance) Jaargroep 2023: “Return to EROS” start op 18 februari 2023 en gaat over
* gezond en ongezond contact
* gezonde en ongezonde liefde
* gezonde en ongezonde intimiteit
Het is essentieel dat we ZELF het onderscheid kunnen gaan maken over wat gezond is en wat ongezond is; Niet vanuit het normatieve (van buiten), maar wat we zelf als (on)gezond kunnen ervaren.

Veel mensen verlangen naar diepe intimiteit. Intimiteit als dat verlangen naar echtheid, in jezelf en in de ander.
Alle maskers af, geen verhulling meer.
JIJ kunt zijn wie je bent, ten diepste.
JIJ kunt de ander zien voor wie hij of zij is, ten diepste.
En die ander, omgekeerd, ook.
Die naakte waarheid van het bestaan is aantrekkelijk; het brengt levensvreugde, passie, besef van essentie, zelfwaarde.
Het is de belichaming van EROS.

MAAR, de werkelijkheid is dat we onszelf voortdurend afschermen, beschermen, verdedigen, verstoppen. En ook dat we dat doen op de voor ons bekende manier, in vaste patronen.
Al jarenlang hikken we aan tegen gewoonten die ooit nuttig en zelfs noodzakelijk waren, als bescherming, als overleving.
Het zijn inmiddels ONgezonde overlevingspatronen geworden. Soms zijn we ons er terdege van bewust en soms tasten we hierover in het duister.

Het is tijd om terug te keren naar onze bron, naar EROS, de essentie van ons bestaan.

Daarvoor is het essentieel om onderscheid te kunnen gaan maken tussen van gezond en ongezond is.

TheartofbeingINTIMATE (dance) gaat over terug te keren naar EROS en te ontdekken wat je ervan weerhoudt om terug in die essentie te leven.
We zullen dit ervaringsgericht, experimenteel en spelenderwijs gaan leren, in contact met onszelf en met de ander.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TheartofbeingINTIMATE (dance) Jaargroep 2023 “Return to EROS”
(voorheen Tantric Dance Utrecht) is een JAARGROEP

* die de gelegenheid biedt om te ontdekken over contact aangaan, over intimiteit en onze liefde.
* die een speelse context is voor leren in de ontmoeting
* die danswerk, lichaamswerk en bewustzijnswerk combineert
* waar je kunt ontdekken waar het stroom en waar niet;
* waarin je kunt voelen: hier beteugel ik mijzelf en hier ben ik vrij;
* voor onderzoek over het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf;
* om te kunnen ontdooien in bevroren stukken;
* om te kunnen onthullen wat we zo lang voor onszelf verborgen hielden;
* waar we ons gemakkelijk en ook ongemakkelijk in kunnen voelen;

TheartofbeingINTIMATE (dance)
* is een persoonlijk onderzoek naar hoe jij zelf intiem kunt zijn met jezelf EN met een ander.
* is op een dansende en speelse manier leren over gezonde intimiteit;
* helpt je te groeien in bewustzijn om zo te kunnen groeien in intimiteit;
* is een ontdekkingstocht terug naar ‘ER0S’.

Wij zijn ER0S; het is onze essentie. Maar we zijn als aardse mensen ook vaak afgedwaald van ER0S.
Het leven is een voortdurende uitnodiging om weer terug te keren naar ER0S,
om onze schaduw en pijn op te zoeken,
om THANATOS te ontmoeten
om er doorheen te bewegen,
om licht en donker waar te willen hebben,
om alle polariteiten te ontmoeten
om te willen, te kunnen en te durven dansen met alles wat er is.

Zo kunnen we helen, heler worden (M. Gafni):
“The great invitation of the Spirit is to heal our pain, opening us up to the possibility of joy, ecstasy, and love. There is another way to dance: the dance of ER0S, the dance in which we all have a place.” (….)
“To dance with ER0S is to live and love erotically in all the arenas of our lives, beyond the merely sexual.” (….)
“ER0S is to be fully alive; to be fully present to what is.”

VOOR WIE
Deze verdiepingsgroep, deze jaargroep, is een avontuurlijke reis met een groep nieuwsgierige zielen die zichzelf, het leven en de liefde willen ontdekken.

Deze Jaargroep is voor iedereen die:
* het verlangen kent om zijn/ haar essentie te ervaren;
* de intentie voelt om ER0S ook voluit te kunnen leven;
* nieuwsgierig wil spelen, onderzoeken en groeien in ‘ER0S’;
* alles op die weg onder ogen wil zien;
* anderen wil ontmoeten in het zelfde verlangen;
* wil weten hoe ER0S vorm krijgt in al jouw relaties;
* dansend zijn/ haar ER0S tot uitdrukking wil brengen;
* bereid is de magie van (dansende) ontmoeting toe te laten;
* binding/ verlatingsangst wil verzachten;
* last heeft van schuld of schaamte in contact met anderen.

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.” (Rumi)

WERKVORMEN
We werken aan de hand van de Contactcirkel en met diverse vormen van dans en beweging, van bewustzijnswerk en van (emotioneel) lichaamswerk.
Het fysieke lichaamswerk is gebaseerd op het Wheel of Consent van Betty Martin en ALTIJD met instemming.
We zullen de dans als belangrijkste expressievorm gebruiken. In de dans, de beweging en de aanraking wordt alles zichtbaar. In de dans kan alles geïntegreerd worden. Door de dans kunnen we onszelf begrijpen en bewuster gaan leven.
De verdiepingsgroep bestaat uit 10 zaterdagen van 10.00 tot 17.30 uur.
De data voor 2023 zijn: 18/2, 18/3, 15/4, 13/5, 10/6, 19/8, 16/9, 14/10, 11/11 en 9/12.
De begeleiding is in handen van Rens Meijkamp.

Als je wilt kennismaken dan is er op zaterdag 28  januari een kennismakingsdag om te kunnen beslissen om in te stappen.
Tot 1 februari kun je gebruik maken van een EARLY bird korting op de Jaargroep.
We werken met een besloten groep van maximaal 20 mensen.

10 juni @ 10:00
10:00 — 17:30 (7h 30′)

Utrecht, Your Space Concordia

Rens Meijkamp

INSCHRIJVING