TheartofbeingaREALMAN: Walking Home.

“We walk each other home.” (Ram Dass)
TheartofbeingaREALMAN (Walking Home) is een doorgaande mannengroep die maandelijks een stevige dagtocht 15-20 km gaat maken in de natuur in NL.
We gaan BINNENwerk en BUITENwerk doen. Rens begeleidt de dag/ groep met thematiek en oefeningen. We doen persoonlijk onderzoek en delen met elkaar. Ondertussen maken we contact met moeder aarde.
Je committeert je voor minimaal een half jaar (6 dagen) en kunt elke maand instromen.
Wij zorgen voor een prachtige route, inspirerend thema/ mooie oefeningen/ fijne groep mannen.
We voelen ons geinspireerd door Ram Dass: “We walk each other home.”
1. WALKING HOME
“Walking home” is de metafoor voor leven: we bewegen door het leven heen.
“Walking home” is een proces van bewust leven, en als de tijd daar is, van bewust sterven.
“Walking home” is ook een zoeken naar je eigen kern, je levensdoel, het gaan van je zielepad.
“Walking home” is ook heel praktisch een proces van op pad gaan en weer thuis komen.
“Walking home” is de metafoor voor een dag wandelen in de natuur.
2. MANNENWERK
“Walking home” is een vorm van MANNENWERK waarin we, samen met een groep mannen, naar buiten gaan om binnenwerk te kunnen doen. In het actief zijn in de buitenlucht (en een stevige wandeling te maken) scheppen we een passende context voor mannen om ook hun eigen binnenwereld te kunnen bezoeken.
Mannen hebben zo hun eigen thema’s in het leven, kennen hun unieke uitdagingen als man in het leven, hebben hun eigen specifieke verlangens. We zijn een plek waarin je met jouw unieke manier mag zijn, kunt onderzoeken en mag delen met andere mannen.
3. BEWUSTZIJN
Al wandelend groeien we in bewust zijn, in bewust MAN-zijn.
Mannen kunnen dat zo goed: hard werken, heel actief zijn en heel veel doen. En vaak ook zo veel dat ze voorbijlopen aan zichzelf, aan hun binnen wereld.
Waar veel mannen minder goed in zijn is in BEWUST-zijn. Vraag jij je wel eens af: “Wie ben ik?” en “Wie ben ik als man?”
Door jezelf als mens en als man te ontmoeten worden thema’s als intimiteit, seksualiteit, relaties, vriendschap, relaties wakker. Hoe ziet jouw unieke pad als mens/ als man eruit?
4. TheartofbeingaREALMAN
We zijn een ontmoetingsplek voor MANNEN die waarachtig willen leren leven. TheartofbeingaREALMAN gaat over REAL” zijn, echt zijn, waarachtig zijn als man. Waarachtigheid in jezelf kun je ontdekken. Het gaat over jezelf bloot leggen, illusies ontmaskeren, over maskers afnemen, over hartnekkige overtuigingen onderkennen, over overlevingsstrategien onderscheiden. TheartofbeingaREALMAN zoekt de kracht en de kwetsbaarheid in jou!
5. TRAUMA
Iedere man kent trauma’s, oude pijn; Geen mens, geen man uitgezonderd. Het onderkennen van oude pijn en je overlevingsstrategieën als antwoord op die pijn is essentieel voor ons werk. Het zijn juist deze oude ervaringen, deze gestolde emoties, ons onverwerkte verleden die ons leven bepalen.
De vraag is of we wel weet hebben van deze oude delen in ons; vaak hebben we ze voor onszelf verborgen en afgesplitst. Trauma komt vaak pas bovendrijven als de bekende overlevingsstrategieën niet meer werken.
Mannenwerk is dus ook vaak een vorm van traumawerk, van contact maken met datgene dat niet meer werkt (maar wat je wel altijd deed) en ook met de onderliggende pijnlijke delen in jezelf. Dat vraagt om compassievolle houding naar jezelf en naar je broeders.
6. MOEDER
Je moeder was in de eerste jaren van je leven de belangrijkste persoon. In die eerste jaren was je eerst 1 met haar en later volkomen van haar afhankelijk. Die eerste jaren zijn uitermate vormend geweest voor iedere mens en iedere man in de wijze waarop we contact aangaan, ons hechten (of niet), intimiteit ervaren (of niet).
In die eerste intimiteit met je moeder is de basis gelegd voor jou als mens en zijn jouw eigen hechtingspatronen, non-verbaal en instinctief gevestigd.
Om jezelf als MAN beter te kunnen begrijpen, is inzicht in de relatie met je moeder essentieel. (“walking home”!)
7. VADER
Je vader was jouw eerste rolmodel voor MAN-zijn. Wat heb jij van hem aangenomen? Wat heb jij van hem afgewezen? Je vader liet je zien wat het is om MAN te zijn, hoe je met mannelijke seksualiteit omgaat, hoe je MAN-zijn leeft. Je vader liet je zien hoe je met vrouwen om moest gaan; wat liefde is en hoe je dat leeft, of ook niet.
Veel van je beelden over MAN-zijn, zijn direct dan wel indirect sterk door je vader beinvloedt. Het zijn nu jouw verinnerlijkte delen geworden.
Om jezelf als MAN beter te kunnen begrijpen, is inzicht in de relatie met je vader essentieel. (“walking home”!)
8. HELING
Om jezelf te kunnen helen van alle pijn die voor jou aan MAN-zijn zijn verbonden, is het essentieel om ook je pijnlijke verleden te onderkennen en je eigen pijnstukken te erkennen. Sterke mannen keren terug naar huis, hun innerlijk huis. Ze laten zich niet meer afschrikken door hun eigen verleden, maar nemen het aan en geven het plek in hun eigen innerlijke huis.
9. MOTHER NATURE
In ons mannenwerk openen we ons voor het grotere veld waarin we als mannen en als mensen leven. We leven op moeder aarde en rusten op de grond die alles draagt.
Het veld van leven en dood, van hemel en aarde, van de windrichtingen, van de elementen, ze vormen de bedding voor mens-zijn en MAN-zijn.
Het contact met moeder natuur helpt in de heling van de pijn, het contact met onze essentie, het breken van de schillen, het laten afvallen van de maskers, het luisteren naar
Stem van onze eigen gidsen. We zullen dat contact met moeder aarde en het veld van hemel en aarde doelbewust aangaan.
10. TheartofbeingYOU
TheartofbeingaREALMAN is de plaats voor mannen die zichZelf beter willen leren kennen, waarachtiger willen leven en zichZelf tot uitdrukking willen brengen in de wereld.
We zijn een plek waar je kan onderzoeken hoe JIJ weer kan terugkeren in het ritme van het bestaan; de plek waar jij je levensenergie kunt bevrijden om voluit jeZelf te kunnen leven
TheartofbeingYOU hanteert een helder kompas:
CLEAR MIND: met een heldere geest je eigen koers kiezen;
WILD HEART: met een open hart alles omarmen;
SENSUAL BODY: met je gevoelige lijf als kompas;
QUIET SOUL: met je ziel die rustig en tevreden is.
11. BROEDERSCHAP
We vormen een broederschap. We trekken samen op; Ieder op eigen benen. Juist door samen op te trekken, bij elkaar te blijven, elkaar op gezette tijden te ontmoeten, ons open te stellen voor elkaar, vormt zich de verbinding.
In het contact met andere bewuste mannen kan ik mijn eigen, unieke en persoonlijke pad gaan. Door te delen, te spiegelen, te luisteren en te leren, kunnen we allemaal meer van onsZELF gaan leven: “we walk each other home!”
12. WALKING HOME
Het motto van deze doorgaande groep is “We walk each other home” (Ram Dass).
Door -maandelijks- met elkaar in beweging te komen, in beweging te zijn, naar buiten te gaan, je buiten een bekende omgeving te bewegen, de natuur te ontmoeten, elkaar te ontmoeten, gebeurt er ook iets in jou zelf: Je gaat de wilde natuur in jezelf weer herkennen en ontmoeten. Dat is de wilde natuur die je ten diepste bent. De wilde natuur ook die we als mens ook zo vaak beteugelen, kanaliseren, begrenzen of zelfs verbergen.
Met het wandelen willen we een hele simpele vorm aanbieden om niet alleen nieuwe uitzichten in ons prachtige land te gaan zien, maar ook om tot nieuwe inzichten te komen in je eigen binnenwereld.
PRAKTISCH
– We ontmoeten elkaar om 10.00 uur. op een afgesproken plek;
– Je komt met eigen vervoer;
– Je trekt stevige wandelschoenen aan voor een dagtocht van 20 – 25 KM;
– Je neemt een klein rugzakje mee met aanvullende (regen)kleding en drinkwater.
– Wij verzorgen de vegetarische lunch/ picknick;
– Wij hebben een wandeling uitgezocht en gidsen jullie;
– We blijven de hele dag bij elkaar;
– We starten met een kennismaking/ check-in (max 30 min.);
– We starten met inspiratie en een thema voor de dag;
– Het eerste uur start meditatief in stilte;
– Daarna kun je delen met een maatje, als je wilt;
– We bieden oefeningen aan ter verdieping van de thematiek;
– We leren je technieken voor meer lichaamsbewustzijn (tijdens het wandelen);
– Er zijn op gezette tijden pauzes, afhankelijk van het terrein en het weer;
– We zullen een deelronde organiseren met tijd voor iedereen;
– Ter ondersteuning van het groepsproces tussendoor is er een geheime FB-groep;

– Je doet mee voor minimaal een half jaar.
– Je bent er 5 van de 6 keer bij.
– Het gaat door ongeacht weer.
– Je krijgt een intake-gesprek ter kennismaking
– Je kunt 1 afspraak/ half jaar maken voor een persoonlijke REALMANsessie (90 min.)
– We ontmoeten elkaar op 12 februari, 12 maart, 2 april, 30 april, 21 mei, 11 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 29 oktober, 26 november en 17 december
– De kosten hiervan zijn 555 euro incl. BTW en factuur voor een half jaar (6 keer) en 999 euro als je meteen voor een heel jaar (12 keer) betaalt.
TICKETS: HIER

12 februari @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)

in the natuur

Rens