TheartofbeingaREALMAN, Jaargroep voor Mannen (2020 – 2021)

TheartofbeingaREALMAN
Op zoek naar je waarachtige mannelijkheid

TheartofbeingaREALMAN is een jaargroep bestaande uit een serie van 9 (vrijdag)avondworkshops en 2 zaterdagen voor nieuwsgierige mannen.

TheartofbeingaREALMAN is (1) een provocatie aan jou, (2) een uitnodiging om samen met ons op onderzoek te gaan en (3) een uitdaging aan jou om meer waarachtig jouw eigen mannelijkheid te gaan leven.

TheartofbeingaREALMAN is een broederschap voor mannen die hun authentieke mannelijkheid willen onderzoeken en ontwikkelen.
Op deze plek is geen plaats voor dogma’s, noch voor meesters. Hier ontwikkelt iedere man zijn eigen meesterschap over zijn unieke mannelijkheid.

TheartofbeingaREALMAN wordt begeleid door Rens Meijkamp. Rens organiseert en faciliteert een een (gezamenlijk) onderzoeksproces vanuit zijn persoonlijke ervaring en vanuit professionele kennis van persoonlijke ontwikkeling, (emotioneel) lichaamswerk en het omgaan met trauma (op identiteit).
In dit proces kan iedere man heel persoonlijk en ervaringsgericht over zijn eigen mannelijkheid leren.

De uitdaging: waarachtig MAN te zijn

Mannen willen ‘MAN” zijn, maar veel mannen zijn daarover in verwarring en in onzekerheid. Die verwarring komt voort uit de discrepantie tussen de eigen belichaamde ervaringen en de ideeën die maatschappelijk bestaan over wat het is om een ‘echte’ MAN te zijn.

Wat is het eigenlijk voor jou om MAN te zijn? Contact met deze diepe essentie in je is (voor mannen) belangrijk voor je zelfvertrouwen, je autonomie, de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te kunnen nemen in je leven, om de voor jou juiste keuzes te kunnen maken, om niet van jouw unieke padje af te dwalen, of zelfs daar naartoe terug te keren.

TheartofbeingaREALMAN roept ook de omgeving, je vrienden, je collega’s, de samenleving en zeker ook je familie waar je uit voort bent gekomen. Want wat is het om een “REAL MAN” te zijn? En wat is dan “REAL”? Onze samenleving kent sterke beelden over hoe mannen “echt” zouden moeten zijn, archetypen en illustere voorbeelden, beelden over gewenste mannelijke rollen en taken, over wat specifiek mannelijk gedrag is. In de gezinnen waar we zijn opgevoed zijn deze beelden vaak nog eens aangescherpt en verder ingeprint.

TheartofbeingaREALMAN verwijst naar het bestaan van een mannelijke identiteit, een stereotype, die niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen met je eigen diepste gevoelde essentie als MAN. Ook op het vlak van ‘gender” bestaat er zoiets als ‘ego’ of (aangenomen) identiteit, de “gender identity”.

TheartofbeingaREALMAN nodigt je uit om je ware aard te onderzoeken, om te onderscheiden hoe MAN zijn in jou in het bijzonder leeft, om de dialoog tussen je mannelijke essentie en je mannelijke identiteit aan te gaan. Wat is waar voor jeZelf, wanneer sta jij in je eigen centrum? Wat is echt van jou en wat is aangeleerd en overgedragen? Wat dient je wel en wat niet meer? Waar ga jij van stromen en waar stokt het?

TheartofbeingaREALMAN is ook een uitdaging om jouw eigenheid als MAN beter te gaan onderscheiden, om hem verder te ontwikkelen, om je mannelijke essentie waarachtiger te gaan leven.

WAT IS THEARTOFBEINGAREALMAN?

THEARTOFBEINGAREALMAN is een ontmoetingsplaats voor bewuste en nieuwsgierige mannen die willen groeien in autonomie.

THEARTOFBEINGAREALMAN is een plek voor persoonlijk onderzoek, voor reflectie op je MAN-zijn en het delen van die reflectie op wie je bent als man met andere bewuste en nieuwsgierige mannen.

THEARTOFBEINGAREALMAN is een provocatie om jou, zelfbewuste, nieuwsgierige man, uit de tent te lokken, om tevoorschijn te komen in je authentieke kracht en identiteit als mannelijk wezen.

THEARTOFBEINGAREALMAN is ook een plek om jezelf opnieuw uit te vinden, te ontspannen in je mannelijke essentie en om los te laten wat je vroeger heeft gediend, maar nu niet meer.

Persoonlijk perspectief

Deze training komt voort uit mijn eigen leerpad, mijn eigen behoefte en mijn eigen onderzoek. Ik ben geboren en getogen in een gezin met een emotioneel afwezige vader en een dominante, feministische moeder. Ik ben een zogenaamde tweede generatie kind van ouders die de oorlog bewust hebben meegemaakt en de hongerwinter hebben overleefd. Overleven in een vermeend gevaarlijke samenleving was het doel bij mij thuis. Daarvoor kon je maar beter jezelf aanpassen en doen wat er van je verwacht werd.

In mijn jeugd heb ik heb geleerd om me op de buitenwereld, op de ander te oriënteren en af te stemmen. Mijn eigen ervaring, mijn eigen weten was ondergeschikt aan alles.

In mijn jeugd dwaalde ik rond, wist niet wie ik was en verloor mijzelf in beelden (illusies) van een zogenaamd perfecte zoon, de perfecte man en de perfecte vader. En soms hanteer ik deze nog steeds als overlevingsstrategie.

Over seksualiteit spraken we thuis niet, laat staan over MAN-zijn. In mijn onzekerheid van het MAN-zijn ben ik mij gaan richten op mijn feministische moeder. Mijn vader was er fysiek wel, maar emotioneel afwezig. Mijn moeder daarentegen, zij had duidelijke opvattingen over mannen in het algemeen en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Mijn moeder had het belangrijkste aandeel in mijn vorming als MAN. Wat de implicaties daarvan zijn geweest krijg ik nu pas helder voor ogen. En die inzichten geeft me de drive om dit onderzoek aan te gaan.

Uiteindelijk is voor mij het pad om te leren vertrouwen op mijn eigen, lijf, mijn eigen ervaringen, mijn eigen weten, los van alle ideeën, overtuigingen en verwachtingen.

Ik breng al mijn kennis en ervaring in met (emotioneel) lichaamswerk, bewustzijnswerk, het omgaan met trauma (volgens Franz Ruppert), tantra/ Tantric Dance en mijn achtergrond als CSB (Certified Sexological Bodywork)

3 oktober @ 10:00
10:00 — 22:00 (12h)

Your Space in De Bilt

Rens