TheartofbeingaMAN: Brotherhood 2023

TheartofbeingaMAN: Brotherhood

Veel mannen zijn het contact met zichZELF behoorlijk kwijtgeraakt: jeZELF als de plek van kracht, van zelfvertrouwen, van heldere koers, van innerlijke rust en tevredenheid. MAN-zijn is vaak sterk verbonden met aanpassing aan hoe het hoort, hoe het goed zou zijn, aan anderen, aan de samenleving, aan plaatjes, aan goede voorbeelden. Veel mannen zijn verstrikt geraakt in het leven naar alle verwachtingen en zelfs eisen van buiten. Ze zijn daarbij het contact met zichZELF ook vaak verloren.

In deze broederschap trek je samen met een groep mannen op; allemaal unieke mannen die een gemeenschappelijke vraag hebben: Hoe kan ik mijn waarachtig MAN-zijn leven? Wie ben ik als man; wie ben ik? Van elkaar kun je leren over jeZELF, over waarin jij uniek bent.
Ga je mee op zoek naar jouw waarachtig MAN-zijn?! Word je bewust van alle aanpassing en vervorming. Laat alle overtuigingen los van hoe je zou moeten zijn als echte man. Kom terug thuis in jouw waarachtig MAN-zijn, jouw unieke kern. Deel jouw ervaringen met andere unieke mannen. Verbind je in de broederschap van andere zielen.
We zijn een ontmoetingsplek en een broederschap voor MANNEN die waarachtig willen leren leven.
TheartofbeingaMAN gaat over REAL” zijn, echt zijn, waarachtig zijn als man. Waarachtigheid in jezelf kun je ontdekken. Het gaat over jezelf bloot leggen, illusies ontmaskeren, over maskers ook afnemen, over hardnekkige overtuigingen onderkennen, over overlevingsstrategien onderscheiden. TheartofbeingaMAN zoekt de kracht en de kwetsbaarheid in jou!
TheartofbeingaMAN is een doorgaande groep met maandelijkse bijeenkomsten op de vrijdagavond. We eten gezamenlijk.
Elke avond is er een specifiek thema, zijn er oefeningen, gelegenheid tot verdiepende kennismaking. Rens leidt de groep als een broeder onder de broeders.
Je verbindt je voor langere tijd aan deze groep, voor minimaal een jaar. De deur staat open voor nieuwe leden tot een max van 12 mannen.
TheartofbeingaMAN is (1) een provocatie aan jou, (2) een uitnodiging om samen met ons op onderzoek te gaan en (3) een uitdaging aan jou om meer waarachtig jouw eigen mannelijkheid te gaan leven.
TheartofbeingaMAN is een broederschap voor mannen die hun authentieke mannelijkheid willen onderzoeken en ontwikkelen. Op deze plek is geen plaats voor dogma’s, noch voor meesters. Hier ontwikkelt iedere man zijn eigen meesterschap over zijn unieke mannelijkheid.
TheartofbeingaMAN wordt begeleid door Rens Meijkamp. Rens organiseert en faciliteert een een (gezamenlijk) onderzoeksproces vanuit zijn persoonlijke ervaring en vanuit professionele kennis van persoonlijke ontwikkeling, (emotioneel) lichaamswerk en het omgaan met trauma (op identiteit). In dit proces kan iedere man heel persoonlijk en ervaringsgericht over zijn eigen mannelijkheid leren.
INFO: Rens@TheartofbeingaMAN.nl

25 augustus @ 18:00
18:00 — 22:30 (4h 30′)

Utrecht, Your Space Concordia

Rens Meijkamp

INSCHRIJVING