Leerwerkplaats (WINTER 2023): Omgaan met trauma volgens Franz Ruppert (IoPT)

LEERWERKPLAATS: OMGAAN MET TRAUMA
Kijken naar jezelf door de traumabril van Franz Ruppert & Vivian Broughton

TheartofbeingYOURSELF, Rens Meijkamp

De Leerwerkplaats “Omgaan met trauma” bestaat uit 4 dagen (15&16 FEB en 7/8 MAART)

Dag 1. Wat is TRAUMA? volgens Franz Ruppert
Dag 2. Wie ben ik? (Trauma van Identiteit)
Dag 3. Wie ben ik met jou? (Trauma van Liefde & van Seksualiteit)
Dag 4. Wat is Traumaheling? (persoonlijke thema’s en taak)

Het wordt ons steeds helderder hoe trauma’s opgelopen in het begin van ons bestaan (al bij de verwekking en in de baarmoeder) ons hele leven bepalen.

En hoe vroegkinderlijke trauma’s – zoals meer en meer onderzoek ook aantoont- de grootste oorzaak is van de meeste (relatie) problemen, het niet ervaren van verbinding, gevoelens van zinloosheid, depressie, angst en van verlatings- en bindingsangst.

Traumatherapeut Vivian Broughton stelt: “Onze instinctieve reactie op een trauma-ervaring is erop gericht de ervaring en de gevoelens te vermijden. Het vermijden van de trauma-ervaring is de manier die we als mensen al duizenden jaren hebben ontwikkeld om traumatische situaties te kunnen overleven.”

Hoe doen we dat dan? Vivian Broughton legt uit dat we dit doen door de traumagevoelens af te splitsen van ons bewustzijn (“psychische dissociatie”) en te verbannen naar de diepten van ons onbewuste. Maar als we ons trauma onbewust maken en het op lange duur blijven vermijden, betekent dat we er als het ware door ‘gegijzeld’ worden. Vanuit het onbewuste oefent het onopgeloste trauma zijn invloed uit, waardoor we minder of geen regie over onszelf en over ons leven hebben en we ons in toenemende mate stuurloos voelen. De paradox van trauma is dat juist het middel om te overleven tijdens de trauma-situatie uiteindelijk de oorzaak wordt van de beperkingen in ons leven. Het verstoort ons vermogen om succesvol te zijn in onze inspanningen, om goede relaties te hebben, om gelukkig en zelfverzekerd te zijn, om effectief en helder keuzes te maken en beslissingen te nemen, en om liefde te voelen en geliefd te worden.

Met dit inzicht zijn we als mensen van vlees en bloed, en als professionals zelf op onderzoek gegaan. We hebben de behoefte om ons onderzoek te delen om het trauma in onszelf en bij onze cliënten beter te kunnen hanteren en om de verwerking van trauma mogelijk te kunnen gaan maken.

Daarom hebben we de LEERWERKPLAATS, OMGAAN MET TRAUMA ingericht.

Voor wie?
Deze Leerwerkplaats is voor:
· Lerende professionals, coaches, therapeuten, lichaamswerkers
· Nieuwsgierige mensen die (weer) contact willen krijgen met (meer) levenslust
· Diepgravende zielen die meer willen ontdekken over de samenhang van lichaam, geest en ziel;
· Voor iedereen die meer willen leren over TRAUMA in het algemeen en over hoe TRAUMA ook in jouw leven een rol speelt.

Wat gaan we doen?
Omdat niemand het trauma van een ander kan helen, moeten we bij onszelf beginnen, en onszelf als ‘leerwerkplaats’ gaan beschouwen.

De Leerwerkplaats “Omgaan met trauma” bestaat uit 4 dagen, twee keer een tweedaagse. Deze vier dagen zijn een uitnodiging om vanuit een ander perspectief naar jezelf te gaan kijken, vanuit het perspectief van identiteit (wie ben ik?) en vanuit “trauma”.

Het zijn vier vrijdagen om meer inzicht te bieden in de visie van Franz Ruppert en Vivian Broughton (IoPT) Identity Oriented Psychotrauma Therapy: een heldere zienswijze over het ontstaan van (vroegkinderlijke)trauma’s en een krachtige traumaverwerkingsmethode die zichtbaar kan maken wat er zich in de pre-verbale fase afspeelde in ons.
Deze methode heeft als doel heeft om de verloren delen van de identiteit (wie ben ik?) weer in te sluiten, om daarmee de eigen autonomie (wat wil ik?) te versterken. Zo kunnen we weer meer verbondenheid, intimiteit, zingeving en veiligheid te kunnen ervaren.

De vier vrijdagen zullen bestaan uit uiteenzetting over de onderliggende theorie, inspiratie (in filmpjes, teksten), en oefenmateriaal passend bij het thema van de dag. Alles om een eerste verkenning te maken hoe dit allereerst voor jezelf werkt.

De oefeningen zullen helpen om jezelf te verkennen rondom de 4 thema’s en om je bewustzijn in het hier en nu te vergroten: We zullen werken met meditaties, zelfresonantie (kleine opstellingen om je eigen binnenwereld te verkennen), oefeningen over zelfregulatie, verkenning van de verschillende delen in jezelf, oefeningen om het gezonde deel te vergroten en oefeningen om de overlevingsdelen en je hulpbronnen beter te leren kennen. Ook werken we met schrijf en tekenopdrachten.

Het is geen therapie: we werken niet met het trauma zelf, maar wel aan de manier waarmee we er beter mee om kunnen gaan. Daarvoor zijn zelfinzicht, het vergroten van je gezonde deel en het kennismaken met de overlevingsdelen wel de eerste en ook noodzakelijke stappen naar heling.

Begeleiding
De Leerwerkplaats wordt geleid door Rens Meijkamp.

Praktisch
De Leerwerkplaats “Omgaan met trauma” Programma wordt gehouden in onze eigen ruimte: Your Space Concordia in Utrecht
We werken van 9.30 uur tot 17.00 uur met een pauze van een uur.
We vragen je om zelf iets te lunchen mee te nemen. Koffie en thee en fruit is aanwezig.

De kosten voor de Leerwerkplaats zijn 749 euro voor 4 dagen. (inclusief BTW)

Tickets kun je kopen via onze webshop: www.TheartofbeingYOURSELF.eu

Voor vragen: Rens (0615083230)

Programma

Dag 1 : Wat is TRAUMA?, volgens Franz Ruppert

Franz Ruppert heeft de afgelopen 25 jaar gewerkt aan een “framework”, aan een visie op TRAUMA en een werkwijze. TRAUMA is een pijnlijke psychische wond die het gevolg is van een overweldigende ervaring.
Ruppert heeft een model ontwikkeld dat duidelijk maakt hoe afsplitsing van de psychische identiteit werkt, na een traumatische ervaring: het traumadeel, overlevingsdeel, gezonde deel.
We gaan kennismaken met het verschil tussen stress en trauma, met verschillende soorten trauma: shock en ontwikkelingstrauma en met hoe trauma je leven bepaalt: traumabiografie. We laten je het verschil ervaren tussen trauma van de Identiteit, trauma van Liefde, trauma van Seksualiteit, trauma van daders/slachtofferschap ervaren.

Dag 2: Wie ben ik? (Trauma van identiteit)

Het trauma van identiteit manifesteert zich als je je niet verbonden voelt met jezelf en bewust dan wel onbewust het leven van de ander (moeder of vader) leeft. Het ontstaat al bij de bevruchting, tijdens de zwangerschap en bij geboorte. “Am I wanted?” Als het antwoord op die vraag niet volmondig JA is, heeft dat effect op de rest van je leven. Je geeft onbewust en noodgedwongen je eigenheid op om te kunnen overleven.
Op deze dag gaan we kennismaken met je (on)gezonde autonomie en met (on)gezonde symbiose.

Dag 3: Wie ben ik met jou? (Trauma van liefde, trauma van seksualiteit)

Deze dag gaat over hoe we trauma kunnen ontmoeten in de hechting, in onze intieme relaties. De (meer of minder) liefdevolle relatie met onze moeder staat aan de basis van het trauma van liefde. De vraag van het kind: “Am I loved?” kan niet met een volmondig JA worden beantwoordt. Als de moeder verstrikt is in de liefde, zal het kind ook een vorm van ‘overlevingsliefde’ ontwikkelen, vaak in een manipulatieve vorm. We kunnen dan minder goed liefde ervaren, maar wel strategieën tot liefde leven, pogingen tot liefde, of vervormingen van liefde, maar deze kunnen niet echte liefde zijn; manipulatie is geen liefde.

Op deze dag gaan we kennismaken met jouw contact met echte liefde en met hoe jij met echte liefde omgaat in (liefdes)relaties. Vaak openbaren zich juist in je relatie met de mensen die je het meest nabij en dierbaar zijn de onopgeloste thema’s die al eerder in je leven zijn ontstaan.

Ook loopt het trauma van liefde naadloos over in het trauma van seksualiteit, het trauma van grensoverschrijding, het niet respecteren van de autonome grenzen van de ander (gezonde en geschonden seksualiteit). De vraag “Am I safe?” staat hier centraal.

Dag 4: Trauma en Heling: een persoonlijke taak en zelf-regulatie

We zijn allemaal getraumatiseerd in het leven. De vraag is hoe we ons eigen antwoord daarop kunnen geven, hoe we onszelf kunnen reguleren in ons gewond-zijn? Vandaag gaan we kijken naar de wijze waarop we trauma kunnen helen. Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan; Het betekent wel dat de schade niet langer onze levens beheerst.
We zullen op basis van de inzichten van Franz Ruppert en Vivian Broughton een aantal stappen gaan onderscheiden in een proces van trauma-heling. We maken gebruik van het model van Ruppert (gezonde deel, overlevingsdeel en traumadeel) en hoe deze delen in ons bewustzijn aangeraakt kunnen worden. Cruciaal in dit proces is het versterken van het gezonde deel en het ontmaskeren van het overlevingsdeel.
Omdat trauma-heling veel vertraging en aanwezigheid vereist, gaan we hier zeer behoedzaam te werk. Om te beginnen is het bewust worden van alle signalen in je lichaam essentieel. Trauma-heling start met het vergroten van het lichaamsbewustzijn, met het verleggen van de aandacht naar binnen, naar je lichaam en je binnenwereld.

15 februari @ 09:30
09:30 — 17:00 (7h 30′)

Utrecht, Your Space Concordia

Rens

INSCHRIJVING